ติดตั้งสัญญาณกันขโมย – ระฆังสัญญาณเตือนของ NOHMI ให้ระดับเสียงที่สูงขึ้นโดยมีประสิทธิภาพสูงและลดเสียงรบกวนจาก RFI